Upravna zgrada MP | nfo

Upravna zgrada MP


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Nenad Ravnić, Nikica Pavlović, Goran Rukavina

  Investitori
 • privatni / private

  Površina Izgradnje
 • 300m2

  Status
 • idejna studija / preliminary study

  Godina
 • 2015.Close