Trg palih boraca u Selcu | nfo

Trg palih boraca u Selcu


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Jelena Hajdinjak, Alaeddine Jmila, Dijana Pavić, Nikica Pavlović, Sandra Perić, Filip Vidović, Nenad Ravnić; photo: Marko Mihaljević

  Investitori
 • Grad Crikvenica

  Površina Izgradnje
 • 7.500 m2

  Status
 • Izgrađeno

  Godina
 • 2018Close