Studentski paviljon u Osijeku | nfo

Studentski paviljon u Osijeku


1 od 3

  Projektni tim
 • Ana Begović, Roman Krajcarz, Kata Marunica, Andrija Matotan, Nikica Pavlović, Nenad Ravnić, Goran Rukavina, Filip Vidović

  Investitori
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Površina Izgradnje
 • 15.500 m2

  Status
 • natječaj, 1.nagrada / competition, 1st prize

  Godina
 • 2015.Close