Stambena zgrada Kružna | nfo

Stambena zgrada Kružna


1 od 3

  Projektni tim
 • Nenad Ravnić, Dijana Pavić, Goran Rukavina, Sara Vulić, Nikica Pavlović, Kata Marunica

  Investitori
 • Fakini d.o.o.

  Površina Izgradnje
 • 1600m2

  Status
 • Izgrađeno

  Godina
 • 2019Close