Q Software Headquarters | nfo

Q Software Headquarters


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Nenad Ravnić, Goran Rukavina, Marin Zidarević; photo: Jure Živković

  Investitori
 • Šipad komerc-drvo Zagreb, Q Software

  Površina Izgradnje
 • 1200m2

  Status
 • Izgrađeno

  Godina
 • 2019Close