Pokušalište Mandićevac | nfo

Pokušalište Mandićevac


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Nikica Pavlović, Nenad Ravnić , Goran Rukavina, Filip Vidović

  Investitori
 • Poljoprivredni fakultet, Osijek

  Površina Izgradnje
 • 1000m2

  Status
 • idejna studija / preliminary study

  Godina
 • 2015.Close