O.Š. Dunav | nfo

O.Š. Dunav


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Andrija Matotan, Nikica Pavlović, Dijana Pavić, Sandra Perić, Nenad Ravnić, Goran Rukavina, Filip Vidović

  Investitori
 • MZOS

  Površina Izgradnje
 • 2300 m2

  Status
 • natječaj, 1.nagrada / competition, 1st prize

  Godina
 • 2015.Close