Kuća Z | nfo

Kuća Z


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Tea Ivana Medvidović, Nikica Pavlović, Marin Piršić, Nenad Ravnić, Filip Vidović

  Investitori
 • SDMS d.o.o.

  Površina Izgradnje

  Status
 • U izgradnji

  Godina
 • 2018Close