KMAN -Benzinska postaja | nfo

KMAN -Benzinska postaja


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Eugen Čanić, Dijana Pavić, Nikica Pavlović, Sandra Perić, Goran Rukavina, Filip Vidović, Nenad Ravnić

  Investitori
 • INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d

  Površina Izgradnje
 • 780 m2

  Status
 • natječaj / competition

  Godina
 • 2014.Close