Natječaj Kampus Borongaj | nfo

Natječaj Kampus Borongaj


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Ana Burić, Petra Črne, Jerolim Mladinov, Sandra Perić , Nenad Ravnić

  Investitori
 • Sveučilište u Zagrebu

  Površina Izgradnje
 • 432500m2

  Status
 • natječaj / competition

  Godina
 • 2011.Close