BRK | nfo

BRK


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Nenad Ravnić, Goran Rukavina, Marin Zidarević; photo: Šimun Šitum

  Investitori
 • Šipad komerc-drvo Zagreb

  Površina Izgradnje
 • 659m2

  Status
 • Izvedbeno

  Godina
 • 2020Close