Boćalište Ladvić | nfo

Boćalište Ladvić


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Filip Vidović, Nenad Ravnić

  Investitori
 • Grad Crikvenica

  Površina Izgradnje
 • 1.134 m2

  Status
 • idejna studija / preliminary study

  Godina
 • 2013.Close