AC CampingIN Stella Maris | nfo

AC CampingIN Stella Maris


1 od 3

  Projektni tim
 • NFO: Damjan Kolundžić, Kata Marunica, Dijana Pavić, Nenad Ravnić; konstrukcije: I.F. projekt; photo: Marko Mihaljević

  Investitori
 • Plava laguna d.d.

  Površina Izgradnje
 • 6500m2

  Status
 • Izgrađeno

  Godina
 • 2019Close