Natječaj Crikvenica centar | nfo

Natječaj Crikvenica centar


1 od 3

  Projektni tim
 • Kata Marunica, Sandra Periċ, Nenad Ravnić

  Investitori
 • Grad Crikvenica

  Površina Izgradnje
 • 20.000 m2

  Status
 • natječaj, 1.nagrada / competition, 1st prize

  Godina
 • 2011.Close