NFO
NFO

info

NFO su 2008. osnovali Kata Marunica i Nenad Ravnić
Ured se bavi arhitektonskim projektiranjem te osvaja niz nagrada na javnim arhitektonskim natječajima.
NFO danas : Kata Marunica, Nenad Ravnić, Dijana Pavić, Nikica Pavlović, Goran Rukavina, Marin Piršić, Filip Vidović, Marin Zidarević, Sara Vulić, Ivana Tea Medvidović, Damjan Kolundžić, Ivana Triva te niz povremenih suradnika.

adresa: Ksaver 152, 10 000 Zagreb, CROATIA
e-mail: info@nfo.hr
facebook: https://www.facebook.com/nfoarhitektura
mob: +385(0)98 38 11 44
tel: +385(0)97 624 15 44