NFO
NFO

info

NFO su 2008. osnovali Kata Marunica i Nenad Ravnić
Ured se bavi arhitektonskim projektiranjem te osvaja niz nagrada na javnim arhitektonskim natječajima.
NFO danas : Kata Marunica, Nenad Ravnić, Dijana Pavić, Nikica Pavlović, Sandra Perić Klapan, Goran Rukavina, Ana Begović, Marin Piršić, Filip Vidović, Marin Zidarević, Sara Vulić, Roman Krajcarz, Ivana Tea Medvidović, Damjan Kolundžić, Maja Šnajdar te niz povremenih suradnika.

adresa: Ksaver 152, 10 000 Zagreb, CROATIA
e-mail: info@nfo.hr
facebook: https://www.facebook.com/nfoarhitektura
mob: +385(0)98 38 11 44
tel: +385(0)97 624 15 44