NFO
NFO

info

NFO su 2008. osnovali Kata Marunica i Nenad Ravnić Ured se bavi arhitektonskim projektiranjem te osvaja niz nagrada na javnim arhitektonskim natječajima. NFO danas : Kata Marunica, Nenad Ravnić, Goran Rukavina, Filip Vidović, Marin Zidarević, Marin Piršić,  Sara Vulić, Ivana Tea Medvidović, Damjan Kolundžić, Ivana Triva, Andrea Kocelj, Frane Dumandžić, Roko Šarić, Karla Tavić, Ana Mustapić, Ante Sušić te niz povremenih suradnika.

adresa ureda: Tratinska 13, 10 000 Zagreb, CROATIA
e-mail: info@nfo.hr
facebook: https://www.facebook.com/nfoarhitektura
tel: +385(01) 8896 684