Student Pavilion in Osijek | nfo

Student Pavilion in Osijek


1 od 3

  Project team
 • Ana Begović, Roman Krajcarz, Kata Marunica, Andrija Matotan, Nikica Pavlović, Nenad Ravnić, Goran Rukavina, Filip Vidović

  Investors
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Building area
 • 15.500 m2

  Status
 • natječaj, 1.nagrada / competition, 1st prize

  Year
 • 2015.Close