Malinska Center | nfo

Malinska Center


1 od 3

  Project team
 • Kata Marunica, Dijana Pavić, Nikica Pavlović, Lucija Raffanelli, Goran Rukavina, Nenad Ravnić, Filip Vidović

  Investors
 • Općina Malinska-Dubašnica

  Building area
 • 53.000 m2

  Status
 • natječaj, 1.nagrada / competition, 1st prize

  Year
 • 2015.Close