info

NFO su 2008. osnovali Kata Marunica i Nenad Ravnić Ured se bavi arhitektonskim projektiranjem te osvaja niz nagrada na javnim arhitektonskim natječajima. NFO danas : Kata Marunica, Nenad Ravnić, Nikica Pavlović, Goran Rukavina, Marin Piršić, Filip Vidović, Marin Zidarević, Sara Vulić, Ivana Tea Medvidović, Damjan Kolundžić, Ivana Triva, Andrea Štrbe, Frane Dumandžić te niz povremenih suradnika. adresa: Ksaver 152, 10 000 Zagreb, CROATIA e-mail: info@nfo.hr facebook: https://www.facebook.com/nfoarhitektura mob: +385(0)98 38 11 44 tel: +385(0)97 624 15 44

* required
-->